Gezondheidscentrum Nieuwstadt

Telefoonnummer+31 (0)46-48 53 828
AdresElsenewal 25, 6118 BM Nieuwstadt

Doktersassistenten

  • Els Schiavone
  • Fabienne Waltmans
  • Tamara Andrieu

Herhaalrecepten

Aanvraag van herhaalrecepten kan telefonisch via de receptenlijn, per e-mail via herhaalrecepten@gezondheidscentrumnieuwstadt.nl of door de oude verpakkingen bij de assistente af te geven.

Afspraak spreekuur/huisbezoek

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken. Voor elke afspraak wordt in principe 10 minuten uitgetrokken. Om te voorkomen dat de spreekuren uitlopen en omwille van de planning zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Als u aangeeft dat u een langer gesprek wilt of dat er meerdere personen meekomen, dan houdt de assistente daar rekening mee. Een huisbezoek kunt u via de assistente aanvragen, liefst voor 11.00 uur. Omdat wij in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden hebben, laten wij u het liefst naar de praktijk komen.

Opvragen uitslagen (röntgen, lab, etc.)

Deze kunt u na 10.00 uur telefonisch opvragen.

Verrichtingen

Daarnaast worden diverse verrichtingen zoals bloeddrukcontrole, verbinden van wonden, aanstippen van wratten, verwijderen van hechtingen, uitspuiten van oren, zetten van injecties, uitstrijkjes i.h.k.v. bevolkingsonderzoek en dergelijke door de assistentes uitgevoerd.