Gezondheidscentrum Nieuwstadt

Telefoonnummer+31 (0)46-48 53 828
AdresElsenewal 25, 6118 BM Nieuwstadt

Praktijkondersteuner Somatiek

Chantal Kneepkens

Een praktijkondersteuner somatiek begeleidt patiënten met een lichamelijke, chronische aandoening, met name met diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl (o.a. stoppen-met-roken) en voert controleonderzoeken uit. Een praktijkondersteuner beschikt over een eigen werkruimte binnen de huisartspraktijk, waarin zij zelfstandig patiënten kan behandelen. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal zo nodig ook patiënten bezoeken.

Praktijkondersteuner GGZ

Lincy Driessen

De praktijkondersteuner GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling, kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg en preventie.